Kai Men Hong Li He

Kai Men Hong Li He
沱茶开门红礼盒

Propose Changes

Xiaguan

1500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Kai Men Hong Li He 2012 Kai Men Hong Li He 1500g
6 pieces in a tong.
Kai Men Hong Li He 2007 Kai Men Hong Li He 250g
36 pieces in a tong.