Huang Jin Jia Ji Tuo

Huang Jin Jia Ji Tuo
沱茶黄金甲级沱

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Huang Jin Jia Ji Tuo 2012 Huang Jin Jia Ji Tuo 100g
80 pieces in a tong.