Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha

Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha
沱茶勐海早春乔木圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha 2012 Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian