Meng Hai Gao Shan Yan Yun

Meng Hai Gao Shan Yan Yun
沱茶勐海高山岩韵

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Hai Gao Shan Yan Yun 2012 Meng Hai Gao Shan Yan Yun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian