Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha

Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha
沱茶云南绿色生态方茶

Propose Changes

Xiaguan

125g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha 2016 Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha 125g
4 pieces in a tong, 20 pieces in a jian