Yu Shang Gu Shu Gong Bing

Yu Shang Gu Shu Gong Bing
沱茶御赏古树贡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yu Shang Gu Shu Gong Bing 2016 Yu Shang Gu Shu Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian