Yi Ji San Pu

Yi Ji San Pu
沱茶一级散普

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yi Ji San Pu 2016 Yi Ji San Pu 100g
84 pieces in a tong.