Pu Er Bing Cha

Pu Er Bing Cha
沱茶普洱饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Er Bing Cha 2016 Pu Er Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian