Chen Nian Lao Cha Tou

Chen Nian Lao Cha Tou
沱茶陈年老茶头

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chen Nian Lao Cha Tou 2016 Chen Nian Lao Cha Tou 1000g
9 pieces in a tong.