Jiang Xin Tuo Cha

Jiang Xin Tuo Cha
沱茶匠心沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jiang Xin Tuo Cha 2016 Jiang Xin Tuo Cha 100g