Chun Jian

Chun Jian
沱茶春尖

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Chun Jian 2016 Chun Jian 100g