Lv Yan Yuan Tuo Cha

Lv Yan Yuan Tuo Cha
沱茶 绿酽缘沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Lv Yan Yuan Tuo Cha 2016 Lv Yan Yuan Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong.
  Lv Yan Yuan Tuo Cha 2009 Lv Yan Yuan Tuo Cha 100g