Haiwan

2013 Haiwan (est. 1996)
海湾

Location: Anning
# Teas: 280
# Productions: 486

Description:

Formed by ex-Menghai Tea Factory.

Haiwan 2013 Teas w/ Most Productions

Shen Shan Lao Shu Cha
2013 Shen Shan Lao Shu Cha
老同志深山老树茶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong
2013 Bu Lang Shan Xin Nan Dong
老同志布朗山新南东

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
7578
2013 7578
老同志7578

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
9978
2013 9978
老同志9978

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun
2013 Yu Shou Shen Yun
老同志玉寿神韵

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong.
Pu Er Gong Bing
2013 Pu Er Gong Bing
老同志普洱贡饼

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pa Sha Gu Shu
2013 Pa Sha Gu Shu
老同志帕沙古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian

Haiwan 2013 Teas

7578
2013 7578
老同志7578

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
908
2013 908
老同志908

Ripe Pu'erh 200g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
918
2013 918
老同志918

Raw Pu'erh 200g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
9968
2013 9968
老同志9968

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
9978
2013 9978
老同志9978

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ba Wang Cha Bing
2013 Ba Wang Cha Bing
老同志霸王茶饼

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Ba Wang Zhi Zun
2013 Ba Wang Zhi Zun
老同志霸王至尊

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong
2013 Bu Lang Shan Xin Nan Dong
老同志布朗山新南东

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Zhang Jia San Dui
2013 Bu Lang Shan Zhang Jia San Dui
老同志布朗山章家三队

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Zhi Wei
2013 Bu Lang Zhi Wei
老同志布朗之味

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Cha Tou Zhi Wei
2013 Cha Tou Zhi Wei
老同志茶头之味

Ripe Pu'erh 225g
15 pieces in a tong.
Fei Cui Xiang
2013 Fei Cui Xiang
老同志翡翠香

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Hao Zhan Cha You Bing
2013 Hao Zhan Cha You Bing
老同志昊展茶友饼

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong.
Hao Zhan Cha You Zhuan
2013 Hao Zhan Cha You Zhuan
老同志昊展茶友砖

Raw Pu'erh 250g
40 pieces in a tong.
Jin Bing
2013 Jin Bing
老同志金饼

Ripe Pu'erh 600g
7 pieces in a tong.
Jin Cha Zhi Wei
2013 Jin Cha Zhi Wei
老同志紧茶之味

Raw Pu'erh 200g
50 pieces in a tong.
Jing Mai Gu Shu
2013 Jing Mai Gu Shu
老同志景迈古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Kong Que Wang
2013 Kong Que Wang
老同志孔雀王

Raw Pu'erh 300g
8 pieces in a tong.
Liang Zai Pin
2013 Liang Zai Pin
老同志良再品

Ripe Pu'erh 400g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian
Liang Zai Pin
2013 Liang Zai Pin
老同志良再品

Raw Pu'erh 400g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian
Liu Jin Sui Yue
2013 Liu Jin Sui Yue
老同志流金岁月

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Pa Sha Gu Shu
2013 Pa Sha Gu Shu
老同志帕沙古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pa Sha Wang
2013 Pa Sha Wang
老同志帕沙王

Raw Pu'erh 1000g
3 pieces in a tong.
Pu Er Chun
2013 Pu Er Chun
老同志普洱醇

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Pu Er Gong Bing
2013 Pu Er Gong Bing
老同志普洱贡饼

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pu Er Zhi Wei
2013 Pu Er Zhi Wei
老同志普洱之味

Raw Pu'erh 120g
8 pieces in a tong.
Pu Er Zhi Wei
2013 Pu Er Zhi Wei
老同志普洱之味

Ripe Pu'erh 120g
8 pieces in a tong.
Qi Zi Zhi Wei
2013 Qi Zi Zhi Wei
老同志七子之味

Ripe Pu'erh 300g
20 pieces in a tong, 1 pieces in a jian
Qiao Mu Xiao Tuo Cha
2013 Qiao Mu Xiao Tuo Cha
老同志乔木小沱茶

Raw Pu'erh 200g
50 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha
2013 Shen Shan Lao Shu Cha
老同志深山老树茶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Te Zhi Pin
2013 Te Zhi Pin
老同志特制品

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu
2013 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu
老同志易武正山麻黑古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Qi Zi Bing
2013 Yi Wu Zheng Shan Qi Zi Bing
老同志易武正山七子饼

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zhi Wei
2013 Yi Wu Zhi Wei
老同志易武之味

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun
2013 Yu Shou Shen Yun
老同志玉寿神韵

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong.
Yuan He
2013 Yuan He
老同志缘和

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yuan He
2013 Yuan He
老同志缘和

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian