Fei Cui Xiang

Fei Cui Xiang
老同志翡翠香

Propose Changes

Haiwan

250g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Fei Cui Xiang 2014 Fei Cui Xiang 250g
Fei Cui Xiang 2014 Fei Cui Xiang 357g
7 pieces in a tong.
Fei Cui Xiang 2013 Fei Cui Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Cui Xiang 2012 Fei Cui Xiang 250g
24 pieces in a tong.