Qi Zi Zhi Wei

Qi Zi Zhi Wei
老同志七子之味

Propose Changes

Haiwan

300g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qi Zi Zhi Wei 2013 Qi Zi Zhi Wei 300g