Xin Zi Sheng Bing

Xin Zi Sheng Bing
老同志信字生饼

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xin Zi Sheng Bing 2013 Xin Zi Sheng Bing 357g