Haiwan

2015 Haiwan (est. 1996)
海湾

Location: Anning
# Teas: 280
# Productions: 486

Description:

Formed by ex-Menghai Tea Factory.

Haiwan 2015 Teas w/ Most Productions

Shen Shan Lao Shu Cha
2015 Shen Shan Lao Shu Cha
老同志深山老树茶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong
2015 Bu Lang Shan Xin Nan Dong
老同志布朗山新南东

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
9978
2015 9978
老同志9978

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
7578
2015 7578
老同志7578

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun
2015 Yu Shou Shen Yun
老同志玉寿神韵

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
9948
2015 9948
老同志9948

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Pa Sha Gu Shu
2015 Pa Sha Gu Shu
老同志帕沙古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian

Haiwan 2015 Teas

7578
2015 7578
老同志7578

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
7588 Pu Er Cha Zhuan
2015 7588 Pu Er Cha Zhuan
老同志7588普洱茶砖

Ripe Pu'erh 250g
4 pieces in a tong, 48 pieces in a jian
9948
2015 9948
老同志9948

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
9978
2015 9978
老同志9978

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ao Mei
2015 Ao Mei
老同志傲梅

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong
2015 Bu Lang Shan Xin Nan Dong
老同志布朗山新南东

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Zhang Jia San Dui
2015 Bu Lang Shan Zhang Jia San Dui
老同志布朗山章家三队

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Chun Xiang Bing Cha
2015 Chun Xiang Bing Cha
老同志醇香饼茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Da Ji Xiang
2015 Da Ji Xiang
老同志大吉祥

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Da Man Lv
2015 Da Man Lv
老同志大曼吕

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Dan Zhu
2015 Dan Zhu
老同志澹竹

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Dong Guo
2015 Dong Guo
老同志懂过

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lao Ban Zhang Gu Shu Cha
2015 Lao Ban Zhang Gu Shu Cha
老同志老班章古树茶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Nv Er Qing
2015 Nv Er Qing
老同志女儿青

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Pa Sha Gu Shu
2015 Pa Sha Gu Shu
老同志帕沙古树

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shan Yun
2015 Shan Yun
老同志山韵

Raw Pu'erh 700g
7 pieces in a tong.
Shen Shan Lao Shu Cha
2015 Shen Shan Lao Shu Cha
老同志深山老树茶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Ju
2015 Yi Ju
老同志逸菊

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Yi Sheng Hao Yun
2015 Yi Sheng Hao Yun
老同志一生好韵

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
You Lan
2015 You Lan
老同志幽兰

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Yu Shou Shen Yun
2015 Yu Shou Shen Yun
老同志玉寿神韵

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yuan He
2015 Yuan He
老同志缘和

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yuan He
2015 Yuan He
老同志缘和

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Zhen Chun
2015 Zhen Chun
老同志臻醇

Ripe Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian