Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Qing Bing

Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Qing Bing
老同志易武正山乔木青饼

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Qing Bing 2015 Yi Wu Zheng Shan Qiao Mu Qing Bing 500g