Dan Zhu

Dan Zhu
老同志澹竹

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Dan Zhu 2015 Dan Zhu 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian