Liang Xian Pin Bing Cha

Liang Xian Pin Bing Cha
老同志良闲品饼茶

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liang Xian Pin Bing Cha 2015 Liang Xian Pin Bing Cha 400g