Shan Yun

Shan Yun
老同志山韵

Propose Changes

Haiwan

700g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shan Yun 2016 Shan Yun 700g
7 pieces in a tong.
Shan Yun 2015 Shan Yun 700g
7 pieces in a tong.
Shan Yun 2014 Shan Yun 700g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian