Chun Xiang Bing Cha

Chun Xiang Bing Cha
老同志醇香饼茶

Propose Changes

Haiwan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Chun Xiang Bing Cha 2015 Chun Xiang Bing Cha 357g
7 pieces in a tong.
Chun Xiang Bing Cha 2007 Chun Xiang Bing Cha 357g
Chun Xiang Bing Cha 2006 Chun Xiang Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian