Yue Chen Yue Xiang

Yue Chen Yue Xiang
老同志越陈越香

Propose Changes

Haiwan

357g
8 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Yue Chen Yue Xiang 2017 Yue Chen Yue Xiang 357g
42 pieces in a tong.
Yue Chen Yue Xiang 2016 Yue Chen Yue Xiang 357g
7 pieces in a tong.
Yue Chen Yue Xiang 2015 Yue Chen Yue Xiang 357g
Yue Chen Yue Xiang 2014 Yue Chen Yue Xiang 250g
Yue Chen Yue Xiang 2013 Yue Chen Yue Xiang 250g
Yue Chen Yue Xiang 2012 Yue Chen Yue Xiang 250g
Yue Chen Yue Xiang 2010 Yue Chen Yue Xiang 357g
7 pieces in a tong.
Yue Chen Yue Xiang 2009 Yue Chen Yue Xiang 357g