Bu Lang Shan Xin Ban Zhang

Bu Lang Shan Xin Ban Zhang
老同志布朗山新班章

Propose Changes

Haiwan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bu Lang Shan Xin Ban Zhang 2015 Bu Lang Shan Xin Ban Zhang 100g