Bu Lang Shan Xin Nan Dong

Bu Lang Shan Xin Nan Dong
老同志布朗山新南东

Propose Changes

Haiwan

500g
8 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2017 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2016 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2015 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2014 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2013 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2012 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2011 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Shan Xin Nan Dong 2010 Bu Lang Shan Xin Nan Dong 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian