Jin Bing

Jin Bing
老同志金饼

Propose Changes

Haiwan

600g
6 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Jin Bing 2016 Jin Bing 600g
Jin Bing 2015 Jin Bing 600g
Jin Bing 2014 Jin Bing 600g
Jin Bing 2013 Jin Bing 600g
7 pieces in a tong.
Jin Bing 2012 Jin Bing 600g
Jin Bing 2011 Jin Bing 600g