Shen Shan Lao Shu Cha

Shen Shan Lao Shu Cha
老同志深山老树茶

Propose Changes

Haiwan

500g
10 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shen Shan Lao Shu Cha 2017 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2016 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
28 pieces in a tong.
Shen Shan Lao Shu Cha 2015 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2014 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2013 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2011 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2009 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shen Shan Lao Shu Cha 2007 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
Shen Shan Lao Shu Cha 2005 Shen Shan Lao Shu Cha 500g
Shen Shan Lao Shu Cha 2004 Shen Shan Lao Shu Cha 500g