Bao Yun

Bao Yun
老同志宝韵

Propose Changes

Haiwan

700g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bao Yun 2016 Bao Yun 700g
Bao Yun 2015 Bao Yun 700g
Bao Yun 2014 Bao Yun 700g
Bao Yun 2013 Bao Yun 700g