Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu

Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu
老同志易武正山麻黑古树

Propose Changes

Haiwan

500g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 2017 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 2016 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 2015 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 500g
7 pieces in a tong.
Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 2014 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 2013 Yi Wu Zheng Shan Ma Hei Gu Shu 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian