Dong Guo

Dong Guo
老同志懂过

Propose Changes

Haiwan

500g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Dong Guo 2017 Dong Guo 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Dong Guo 2016 Dong Guo 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Dong Guo 2015 Dong Guo 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Dong Guo 2014 Dong Guo 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Dong Guo 2013 Dong Guo 500g