Liang Xian Pin Zhuan Cha

Liang Xian Pin Zhuan Cha
老同志良闲品砖茶

Propose Changes

Haiwan

550g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liang Xian Pin Zhuan Cha 2015 Liang Xian Pin Zhuan Cha 550g