Liu Jin Sui Yue

Liu Jin Sui Yue
老同志流金岁月

Propose Changes

Haiwan

357g
5 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liu Jin Sui Yue 2014 Liu Jin Sui Yue 357g
Liu Jin Sui Yue 2013 Liu Jin Sui Yue 357g
7 pieces in a tong.
Liu Jin Sui Yue 2010 Liu Jin Sui Yue 357g
Liu Jin Sui Yue 2009 Liu Jin Sui Yue 357g
Liu Jin Sui Yue 2008 Liu Jin Sui Yue 357g