Jin Cha Zhi Wei

Jin Cha Zhi Wei
老同志紧茶之味

Propose Changes

Haiwan

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Cha Zhi Wei 2013 Jin Cha Zhi Wei 200g
50 pieces in a tong.