Jing Mai Gu Shu

Jing Mai Gu Shu
老同志景迈古树

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jing Mai Gu Shu 2013 Jing Mai Gu Shu 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian