Yi Zi Sheng Bing

Yi Zi Sheng Bing
老同志义字生饼

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Zi Sheng Bing 2013 Yi Zi Sheng Bing 357g