Pu Er Gong Bing

Pu Er Gong Bing
老同志普洱贡饼

Propose Changes

Haiwan

400g
7 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Er Gong Bing 2016 Pu Er Gong Bing 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pu Er Gong Bing 2014 Pu Er Gong Bing 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pu Er Gong Bing 2013 Pu Er Gong Bing 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Pu Er Gong Bing 2012 Pu Er Gong Bing 400g
7 pieces in a tong.
Pu Er Gong Bing 2007 Pu Er Gong Bing 200g
7 pieces in a tong, 126 pieces in a jian
Pu Er Gong Bing 2006 Pu Er Gong Bing 200g
Pu Er Gong Bing 2006 Pu Er Gong Bing 400g