Xue Xi Bing

Xue Xi Bing
老同志学习饼

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xue Xi Bing 2013 Xue Xi Bing 400g