Qiao Mu Xiao Tuo Cha

Qiao Mu Xiao Tuo Cha
老同志乔木小沱茶

Propose Changes

Haiwan

200g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qiao Mu Xiao Tuo Cha 2016 Qiao Mu Xiao Tuo Cha 200g
Qiao Mu Xiao Tuo Cha 2013 Qiao Mu Xiao Tuo Cha 200g
50 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
Qiao Mu Xiao Tuo Cha 2010 Qiao Mu Xiao Tuo Cha 200g
Qiao Mu Xiao Tuo Cha 2009 Qiao Mu Xiao Tuo Cha 200g