Liu Jin Sui Yue

Liu Jin Sui Yue
老同志流金岁月

Propose Changes

Haiwan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Liu Jin Sui Yue 2013 Liu Jin Sui Yue 357g
Liu Jin Sui Yue 2012 Liu Jin Sui Yue 357g