Hao Zhan Cha You Zhuan

Hao Zhan Cha You Zhuan
老同志昊展茶友砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Hao Zhan Cha You Zhuan 2013 Hao Zhan Cha You Zhuan 250g
40 pieces in a tong.