Shuang Jiang Mengku

2013 Shuang Jiang Mengku (est. 1999)
双江勐库

Alternate Name(s): Mengku
Location: Lincang
# Teas: 45
# Productions: 107

Productions by Year(s)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Description:

Predecessor was established in 1974.

Shuang Jiang Mengku 2013 Teas

Meng Ku Rong Shi 100%
2013 Meng Ku Rong Shi 100%
勐库戎氏100%

Raw Pu'erh 500g
9 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi 100%
2013 Meng Ku Rong Shi 100%
勐库戎氏100%

Ripe Pu'erh 500g
9 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan
2013 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan
勐库戎氏大雪山

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Cha Hun
2013 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Cha Hun
勐库戎氏勐库茶魂

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
2013 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
勐库戎氏勐库春尖

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang
2013 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang
勐库戎氏乔木王

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Tou Cai
2013 Meng Ku Rong Shi Tou Cai
勐库戎氏头采

Raw Pu'erh 600g
8 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Wu Ming
2013 Meng Ku Rong Shi Wu Ming
勐库戎氏无名

Raw Pu'erh 500g
1 pieces in a tong, 6 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng
2013 Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng
勐库戎氏中国梦

Raw Pu'erh 660g
3 pieces in a tong, 3960 pieces in a jian