Meng Ku Rong Shi Ming Shan

Meng Ku Rong Shi Ming Shan
勐库戎氏名山

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

880g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Ming Shan 2015 Meng Ku Rong Shi Ming Shan 880g
Meng Ku Rong Shi Ming Shan 2013 Meng Ku Rong Shi Ming Shan 880g