Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha

Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha
勐库戎氏老树茶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha 2013 Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha 100g
5 pieces in a tong.