Meng Ku Rong Shi Tou Cai

Meng Ku Rong Shi Tou Cai
勐库戎氏头采

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

600g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Tou Cai 2016 Meng Ku Rong Shi Tou Cai 600g
Meng Ku Rong Shi Tou Cai 2015 Meng Ku Rong Shi Tou Cai 600g
Meng Ku Rong Shi Tou Cai 2014 Meng Ku Rong Shi Tou Cai 600g
Meng Ku Rong Shi Tou Cai 2013 Meng Ku Rong Shi Tou Cai 600g
8 pieces in a tong.