Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao

Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao
勐库戎氏问鼎冰岛

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 2016 Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 500g
8 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 2015 Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 500g
Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 2014 Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 500g
1 pieces in a tong, 8 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 2013 Meng Ku Rong Shi Wen Ding Bing Dao 500g