Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha

Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha
勐库戎氏母树茶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
9 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2016 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2015 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2014 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2013 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2012 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2010 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
7 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2008 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2007 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 2006 Meng Ku Rong Shi Mu Shu Cha 500g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian