Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang

Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang
勐库戎氏乔木王

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2016 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2015 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2014 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2013 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2012 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 2006 Meng Ku Rong Shi Qiao Mu Wang 500g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian