Shuang Jiang Mengku

2011 Shuang Jiang Mengku (est. 1999)
双江勐库

Alternate Name(s): Mengku
Location: Lincang
# Teas: 45
# Productions: 107

Productions by Year(s)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Description:

Predecessor was established in 1974.

Shuang Jiang Mengku 2011 Teas

Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye
2011 Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye
勐库戎氏冰岛玉叶

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan
2011 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan
勐库戎氏大雪山

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Cha Hun
2011 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Cha Hun
勐库戎氏勐库茶魂

Raw Pu'erh 500g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
2011 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Chun Jian
勐库戎氏勐库春尖

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian
2011 Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian
勐库戎氏明前春尖

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Xue Shan Gu Cha
2011 Meng Ku Rong Shi Xue Shan Gu Cha
勐库戎氏雪山古茶

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian