Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian

Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian
勐库戎氏明前春尖

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

100g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 2015 Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 100g
Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 2011 Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 2008 Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 400g
Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 2005 Meng Ku Rong Shi Ming Qian Chun Jian 400g