Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye

Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye
勐库戎氏冰岛玉叶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye 2012 Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye 2011 Meng Ku Rong Shi Bing Dao Yu Ye 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian